Skogen som klassrum

Är du pedagog i grundskolan? Är du intresserad av undervisning utomhus? ”Inspirerande och genomtänkt”, ”användbar och rolig” – responsen har varit väldigt positiv varje gång fortbildningen ”Skogen som klassrum” har genomförts. Nu kan grundskolor i Skåne, Dalarna och Gävleborg anmäla sig till fortbildningen! LÄS MER