Rapport: Ejderns dag

Foto: Sven O A Svensson

I våras anordnades Ejderns dag av Naturskyddsföreningen i Ystad. Evenemanget blev en framgång på flera sätt: publikmässigt, estetiskt såväl som ornitologiskt, informativt och tekniskt. Två heldagarsprogram genomfördes den 8 -9 april, därtill genomfördes två halvdagar med teknisk generalrepetition. Samtliga programpunkter genomfördes, med publik. När vi summerar alla som bänkade sig framför skärmar, konferencier och föredragshållare blir summan 900 personer. Det ligger således i det övre spannet vad gäller målsättningen i ansökan.

Syftet med evenemanget var att visa fler människor att det existerar ett fantastiskt sjöfågelsträck i Kåseberga. Detta lyckades definitivt. Publiken utgjorde en blandning av allmänt naturintresserade och fågelskådare.

Läs hela rapporten här