Nominera din egen hjälte!

Med Den biologiska mångfaldens pris vill vi sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald. Målsättningen med priset är att uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biologisk mångfald i Skåne. Priset delas ut vartannat år, under 2017 kommer priset att delas ut på konferensen Biologisk Mångfald i Skåne. Alla som gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk mångfald i Skåne kan nomineras. Prissumman uppgår till 15 000 kr.

Nomineringar kan göras av privatpersoner och av organisationer och pristagaren utses av en jury tillsatt av representanter från Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Nomineringar kan göras när som helst under året och inkomna förslag kvarstår och tas upp till beaktande även följande år. Missa inte att nominera just din hjälte! Se mer om priset här.