Det svenska mårdhundsprojektet

EXTRAINSATT ARRANGEMANG 24/8!
Vi har med kort varsel fått möjlighet att arrangera detta. P-A Åhlen, projektledare för Mårdhundsprojektet, kommer till oss och berättar om mårdhund och projektet i synnerhet. Arrangemanget är GRATIS.

Mårdhunden är av flera skäl ett mycket oönskat inslag i den svenska faunan. Det svenska mårdhundsprojektet syftar ytterst till att förhindra att arten etablerar sig i Sverige och resten av Skandinavien. Förhoppningen är att de metoder som arbetas fram inom projektet även ska kunna användas på andra invasiva arter i olika delar av världen.

Mårdhunden är ett halvakvatisk hunddjur med ursprung i östra Asien. Arten introducerades till de europeiska delarna av före detta Sovjetunionen under åren 1929-1955 för att öka pälsviltsproduktionen i naturen. Mårdhunden har visat sig orsaka stor ekologisk skada på den inhemska faunan inom det mer än 1.4 miljoner kvadratkilometer stora område som den har koloniserat hittills i Europa, bl.a Finland. I dagsläget finns mårdhunden i Sverige än så länge bara etablerad i Norrbottens kusttrakter. I övrigt finns bara enstaka fynd från Norrlandskusten.

Lokalt & tid: vårt kansli kl. 19.00 24 augusti.

Mer info om projektet här.