Internationella fladdermusnatten

Foto: Göran Gustafson

På lördag den 26 augusti är det dags för den internationella fladdermusnatten; International Bat Night! Syftet med evenemanget är att sprida korrekt och positiv information om fladdermöss och på det viset främja skyddet av dem. Det finns ungefär 1 200 fladdermusarter i världen, men många av arterna är utrotningshotade på grund av människan. I Sverige finns 19 fladdermusarter varav 8 återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter. På flera håll i Skåne anordnas denna dag fladdermusutflykter som är gratis och öppna för alla:

HÖRBY / Exkursion.
Suzanne Schlyter berättar om bakgrunden till den Internationella fladdermusnatten, och visar olika ultraljudsdetektorer för att kunna höra fladdermössens läten. När det blir mörkt tar vi oss till ställen där vi har möjlighet att få höra och kanske se olika fladdermöss.
Datum: Lör 26 aug kl. 19.30. Plats:  Samling vid östra Sallerups kyrka: Arrangör: Hörby Naturvårdsförening Mer info här

TRELLEBORG / Fladdermusträff med brasmys. (Natursnokarna)
Vi samlas runt brasan och börjar med matsäcken. När mörkret smyger på går vi en runda i skogen och spanar tillsammans efter fladdermöss. Kvällen avslutas med efterrätt som snokledarna tar med och tillagar över den öppna elden. Glöm inte att ta med matsäck och ficklampa!
Datum:
Lör 26 aug kl 19. Samling: Gabelljung, vi skyltar från Havgårdsvägen. Arrangör: Natursnokarna i Trelleborg. Mer info här

ÖVED, SJÖBO / Fladdermusvandring i Öved
I dag är det högst aktuellt att fokusera på bevarandet av fladdermössen och deras livsmiljöer. Vi hoppas på en trevlig vandring då vi får höra flera fladdermusarters jaktläten men även fladdermushannarnas revirsång. Tag gärna med en pann- eller ficklampa! Obs! Genomförs inte vid regn!
Datum: Lör 26 aug kl 19.30. Samling: På parkeringen vid Övedskloster. Arrangör: Naturskyddsföreningen i Färs. Mer info här

LUND / Nattens magi – möt fladdermöss. OBS! Datum: 30 aug.
När natten kommer börjar fladdermöss flyga. Med hjälp av ultraljudsdetektorer bekantar vi oss med fladdermössen i Rökepipan, Dalby.
Datum: Tors 30 aug kl 19:30. Samling: Vid vattentornet, Östra Fäladsvägen, Dalby.  Mer info & anmälan här