Var med och tyck till om Naturskyddsföreningen!

Den 25 november anordnar rikskansliet en remissträff om de nya verksamhetsriktlinjerna tillsammans med Naturskyddsföreningen Skåne och Väst! Var med och tyck till om förslaget till nya verksamhetsriktlinjer för Naturskyddsföreningen och gör din röst hörd under höstens remissrunda!

I början av november kommer riksstyrelsen att lägga fram ett förslag till nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för 2019-2022. Förslaget ska ut på remiss i folkrörelsen i samband med kretskonferenserna.

Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer anger den övergripande riktningen för föreningens arbete under perioden 2019-2022. Utifrån verksamhetsriktlinjerna kommer riksstyrelsen årligen att besluta om verksamhetsplaner som styr rikskansliets dagliga arbete. Riksstyrelsen har som uppdrag att stimulera och underlätta för länsförbund, kretsar och nätverk att engagera sig för föreningens mål. På det viset lägger riktlinjerna grunden för föreningens kraftsamling och mobilisering. De ska vara en inspiration för de tusentals människor som varje dag samlas kring det ideella arbetet, såväl som för de hundratals människor som arbetar för NaturskyddsföreningenKom och delta i diskussioner om de nya riktlinjerna och att ta fram ett remissvar på styrelsen förslag.

Tid och plats: Lördag 25 november kl. 10.30-16, Café Strandgatan 20 i Halmstad.

Medverkande: Sophie Nordström, projektledare Naturskyddsföreningens rikskansli & Bo Jönsson, Naturskyddsföreningens riksstyrelse.

Anmälan: Senast 18 november, HÄR.

Var ska vi härnäst?