Biologiska Mångfaldens Pris 2017

Med Den biologiska mångfaldens pris vill vi sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald hos allmänheten. Målsättningen med priset är att uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biologisk mångfald i Skåne.

Söndag 19/11 delas priset ut för sjätte gången. Se mer om priset och tidigare pristagare här.

Priset 2017 delas ut på konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2017 och vem pristagaren blir meddelas först där och då.

Kontakta Magnus Billqvist för mer information.

2015 tilldelades Mikael Kristersson priset.