Charlotte Wigermo tilldelas Den biologiska mångfaldens pris 2017

Vi gratulerar Charlotte Wigermo som tilldelas Den biologiska mångfaldens pris 2017! Här tillsammans med vår ordförande Linda Birkedal som delade ut priset under mötesplatsen Biologisk mångfald i Skåne 2017.

Den biologiska mångfaldens pris instiftades 2009 av Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Med priset vill vi sprida kunskap, skapa engagemang och intresse, samt uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biologisk mångfald i Skåne.

Alla som gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk mångfald i Skåne kan nomineras. Prissumman uppgår till 15 000 kr. Sedan 2011 delas priset ut vartannat år.

Charlotte Wigermo har nominerats för ett långvarigt och omfattande ideellt engagemang i bland annat Naturskyddsföreningen och Lunds Botaniska Förening.

Detta har inte minst utgjorts av ett stort och livfullt engagemang i det skånska Floraväkteriet, som är ett av de mest omfattande i landet. Där har Charlotte under många år varit en drivande kraft och helt ideellt styrt upp insatserna, engagerat inventerare och själv utfört omfattande inventeringsinsatser.

Charlottes engagemang har inte bara bidragit till att öka kunskapen om landskapets mest hotade växter, utan är också värdefullt för att det gör det möjligt för så många andra att bidra med ideella insatser som floraväktare.

Genom åren har Charlotte publicerat lägesrapporter och åtgärdsprogram för ett stort antal av våra hotade växter, vilket ger värdefull information som bidrar till att naturvårdsinsatser kan styras dit de behövs.

Charlotte utför även mycket annat ideellt arbete för florans väl, bland annat var hon drivande bakom att se till att de omfattande uppgifter (mer än 1 miljon fynd) som samlades in under inventeringen av Skånes flora blev inlagda på Artportalen, där de nu ligger fritt tillgängliga för alla.

Mer information om priset.