Workshop: Tillsammans gör vi miljön till en valfråga 2018

Den 9 september 2018 går svenska folket till valurnorna för att välja representanter till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. För att ge miljöfrågorna sin rättmätiga plats i valdebatten behöver föreningen jobba tillsammans – lokalt och nationellt. Hur kan vi tillsammans sätta miljöfrågorna på agendan i valrörelsen? Hur kan vi lägga grunden för ett långsiktigt starkt påverkansarbete? Välkomna på workshop om detta den 21 januari i Lund!

När:
21 jan 2018
Tid: 10- senast 15
Plats: Naturskyddsföreningen i Skåne, Nils Bjelkegatan 4b i Lund
Anmälan: senast kl. 10.00 19/1
Fika: ja, så meddela om du är t ex glutenintolerant
Naturskyddsföreningen har en lång tradition av att lyfta miljöfrågor inför valen, granska politikernas agerande och ge väljarna vägledning. Liksom tidigare valår planeras från rikskansliet både bakåt- och framåtblickande granskningar av regering och riksdagspartier. Vi vill att partier, media och allmänhet ger högre prioritet till miljö- och klimatpolitik i valen och under efterföljande mandatperioder.
För att miljön kan bli en viktig valfråga behöver vi sätta den på agendan både lokalt och nationellt. Kommunala beslut förändrar verkligheten!

Verktygslåda för lokalt valarbete
Workshoppen kommer att presentera en verktygslåda och ge deltagarna idéer och inspiration för att genomföra lokala valprojekt tillsammans med sin krets/länsförbund. Ta gärna med dig en fråga du skulle kunna tänka dig att driva med din krets inför valet.

Övergripande workshop-innehåll:
– Vilka frågor är prioriterade att driva lokalt inför valet? Vad vill vi åstadkomma?
– Vilka är de viktigaste aktörerna i frågan? Finns några möjliga allierade?
– Hur gör vi för att nå mål? Vilka konkreta aktiviteter kan vi genomföra?
– Tips och tricks för att få genomslag för våra frågor i media.
– Vilka resurser har vi? Vad behöver vi? Hur organiserar vi arbetet?
– Rikskansliets planer och prioriteringar inför valet och hur kretsar kan bidra till det arbetet.

Välkommen! Tillsammans gör vi miljön till en valfråga 2018!