Fågelräkningen har börjat!

Sidensvans var 2017 en av de tio mest talrika besökarna på fågelbord i Skåne.

Idag startar fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten”! Var med du också! Ladda ned appen Vinterfåglar från App Store eller Google Play och registrera dina observationer! Appen innehåller förutom en räkningsfunktion många bilder och läten på de flesta arter som kan rapporteras. Den årliga fågelräkningen pågår mellan den 26 och 29 januari vid fågelbord runt om i Sverige. Här är de tio fåglar som sågs i störst antal under Vinterfåglar inpå Knuten i Skåne 2017:

1. Pilfink 20201 st
2. Talgoxe 13810 st
3. Blåmes 10657 st
4. Koltrast 7995 st
5. Kaja 6210 st
6. Gråsparv 5867 st
7. Skata 5059 st
8. Råka 4846 st
9. Grönfink 4582 st
10. Sidensvans 3225 st

Rödhake rapporterades från 68 % av alla deltagande fågelbord 2017.

Om vi i stället ser till hur många fågelbord arterna rapporterades från ser listan ut så här (procenten visar andelen fågelbord arten rapporterats från):

1. Talgoxe 97 %
2. Blåmes 92 %
2. Koltrast 92 %
4. Skata 76 %
5. Pilfink 73 %
6. Rödhake 68 %
7. Kaja 42 %
7. Bofink 42 %
9. Ringduva 41 %
10. Grönfink 40 %

Läs mer om Vinterfåglar Inpå Knuten här.