Välkomna till Den Biologiska Mångfaldens Dag

I samband med Den Biologiska Mångfaldens Dag välkomnar vi alla på ett gratis seminarium med några inspirerande nedslag i arbetet med biologisk mångfald i Skåne. Fokus ligger på en redovisning av Skånes naturvårdsbästa kommuner, utifrån en granskning genomförd av naturvårdsarbetet i alla Sveriges kommuner.​

PROGRAM

13.00 Välkomna

13.15 Odlingslandskapets biologiska värden – Linda Birkedal – Ordförande Naturskyddsföreningen i Skåne.
Naturskyddsföreningen har i ett upprop tillsammans med flera organisationer gått ut med vad som krävs konkret för att rädda kvarvarande värden i vårt odlingslandskap.

13.45 Invasiva arter
Widar Narvelo och Linda Hellberg från Helsingborgs stad, berättar om deras arbete med invasiva arter, om arterna samt konkret om kostnader, åtgärder och resultat.

14.30-14.45 FIKA

14.45 Skånes bästa naturvårdskommuner 2018
Naturskyddsföreningen har granskat naturvårdsarbetet i alla Sveriges kommuner. Vi uppmärksammar Skånes tre bästa kommuner, och kommer med tips på förbättringar som många skånska kommuner kan ta till sig.

DATUM: 24 maj kl 13-16
PLATS: Kommendanthuset, Malmöhusvägen 5, Malmö

Välkomna!

Ladda ned inbjudan som pdf

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Skåne