Ökad kamp mot invasiva arter

På torsdagen fattade regeringen beslut om en ny förordning som ska göra att EU:s lagstiftning införlivas i svensk lag. Invasiva arter kan innebära hot mot svensk natur. Sverige har dröjt med att införliva EU:s lagstiftning, men i detta beslut ska det från kommande årsskifte bli mycket tydligare hur svenska myndigheter ska agera i relation till EU:s lista med ett 50-tal invasiva djur- och växtarter. Läs mer om invasiva arter här.