Delta på dag om vägkanter och biologisk mångfald

Naturskyddsföreningen i Halland bjuder den 12 januari in till en dag med föreläsningar och samtal om vägkanter och biologisk mångfald. Anmäl dig senast 5 januari! Alla är välkomna och deltagandet är gratis!

TID: Lördagen 12 januari kl 9.30-15
PLATS: Lokal: Strandgatan 20 Halmstad
ANMÄLAN: Senast lördagen 5 januari. OBS! Föranmälan krävs eftersom mat ska serveras. Ange ev. specialkost. Anmäl dig till Suzanne Schlyter: snnsch@gmail.com eller 0734-035 542.

PROGRAM
9:30 Kaffe/te och smörgås för den som önskar!

10:00 Välkommen! Ebba Werner, Suzanne Schlyter och Moa Pettersson inleder och presenterar dagen.

10:15-10:45 Krister Larsson, biolog; vildbiexpert bl.a. Vägkanterna är en viktig plats för biologisk mångfald. Krister ger ett hallandsperspektiv samt ser möjligheter och problem.

10:50-11:30 Lars Pettersson, professor Lunds universitet och ansvarig för ”Svensk Dagfjärilsövervakning”. Hur mår fjärilarna i Sverige och vilken betydelse har vägkanterna och deras skötsel? Är olika vägtyper och miljöer mer värdefulla eller hotade än andra?

11:30-11:40 Paus.

11:40-12:20 Mats Lindqvist, miljöspecialist/ekolog vid Trafikverket Region Väst. Vilka vägar sköter Trafikverket? Hur anpassas skötseln till den biologiska mångfalden? Är det mer kostsamt eller tvärtom att ta hänsyn? Mats tar upp metoder, möjligheter, ”artrika vägkanter”, rödlistade och invasiva arter. Finns kontakt med ideella naturvården? Kan/bör den utvecklas?

12:30-13:10 Lunch.

13:10-13:50 Olof Persson, naturvårdshandl., i Nybro. Vilken typ av vägkanter ansvarar en kommun för? Nybromodellen visar nytt sätt! Hur sker upphandling? Vilka krav ställs på hänsyn till rödlistade arter/ biologisk mångfald? Mer kostsamt eller tvärtom? Invasiva arter?

14:00-14:30 Gruppvisa diskussioner och kaffe. Egna erfarenheter av bra eller dålig vägkantsskötsel. Varför blev det bra resp. dåligt? Tips på fina vägkanter! Vad kan jag/vi göra? Skall vi jobba för ”Vägkantens dag”? Kan ”vägkantsväktare” vara något?

14:30-14:50 Gemensam diskussion.

14:50 Sammanfattning.

15:00 Avslutning.

Föranmälan den 5 januari krävs eftersom mat serveras.

Arrangör: Hallands Naturskyddsförening Hallands Botaniska Förening

Läs mer här