Vägkanter och biologisk mångfald

Välkommen till en temadag med föreläsningar och samtal om vägkanter och biologisk mångfald. Alla är välkomna och deltagandet är gratis!

DATUM: Lördag den 30 mars kl 9.45.
PLATS: Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. Hörsalen i foajen (Blå salen).

OBS! Anmäl dig senast den 23 mars.

Anmälan
Anmäl dig till Erik Bäckstedt: erik_backstedt@hotmail.com eller mob 0723-864 800.

Program
9:45 Ankomst och mingel.

10:00-10:15 Inledning av Linda Birkedal, miljöstrateg i Lunds kommun, ordförande i Skånes Naturskyddsförening.

10:15-10:45 Pål Axel Olsson, professor i biodiversitet, Lunds Universitet: Vad gör en vägkant blomrik? Här är fokus på marken och växterna och bakgrunden till att vägkanter blir mer eller mindre artrika. Viktiga växter och vilka insekter de gynnar.

10:45-10:55 Diskussion.

11:00-11:15 Paus med kaffe och förfriskningar.

11:15-11:45: Eva Ditlevsen, miljöspecialist / biolog vid Trafikverket, Region Syd. Hur Trafikverket anpassar vägskötseln till den biologiska mångfalden. Vilka vägar sköter Trafikverket? Är det mer kostsamt eller tvärtom att ta hänsyn? Metoder, möjligheter, ”Artrika vägkanter”, rödlistade och invasiva arter. Kontakt med den ideella naturvården.

11:45-11:55 Diskussion.

12:00-12:45 LUNCH

12:45-13:15 Lars Pettersson, ansvarig för Svensk Dagfjärilsövervakning, docent i zooekologi: Fjärilarna och vägkanternas skötsel. Hur mår fjärilarna i Sverige idag och vilken betydelse har vägkanterna och deras skötsel? Är olika vägtyper och miljöer mer värdefulla än andra?

13:15-13:25 Diskussion.

13:25-13:45 Olof Persson, naturvårdshandläggare i Nybro, Småland. Nybromodellen. Här inventerar och sköter kommunen själv de enskilda vägarna. Hur blev det så och hur sker upphandling? Hur tas hänsyn till rödlistade arter / biologisk mångfald? Mer kostsamt eller tvärtom? Invasiva arter?

13:45-13:55 Diskussion.

14:00-15:00 Kaffe och gruppdiskussioner.

15:00-15:30 Sammanfattning och avslutning.

Alla är välkomna och deltagandet är gratis! Läs mer om eventet på facebook

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Skåne & Lunds botaniska förening.