Baljväxtkurs med Food Jam

Välkommen på kurs! Lokalproducerade baljväxter har flera miljö- och klimatfördelar. På den här kursen får du nya kunskaper om nyttorna av samodling, kvävefixering mm, samtidigt som du får testa olika metoder att sprida kunskapen vidare vid egna event. Andreas Malmgren från Hushållningssällskapet leder Food Jam, så vi får möjlighet att provsmaka. Ta gärna med en matlåda för eventuella rester!

Anmälan senast 18 mars till Linda!
Tid: söndag 24 mars kl. 13 till 16.30.
Plats: Studiefrämjandet i Lund, Fabriksgatan 2.