Dialogmöte: De små beslutens tyranni

Den 14 maj är du välkommen till ett dialogmöte kring foderskapande åtgärder kopplat till djurens hälsa och skador på skogs- och jordbruk. Utgångspunkten för dagen är hur enskilda aktörers beslut kan påverka fodersituationen i ett större område. Genom ökad kunskap, ansvarstagande och gemensamma beslut kan vi få en fodersituation som både gynnar markägare, jägare och klövviltet.

Program 14 maj
9:00 – 9:30 Välkomna

9:30 – 10:30 De små beslutens tyranni: föreläsning om dagens foder- och viltsituation och konsekvenser för viltets välmående, skador och trädslagens konkurrensförhållande. Annika Felton, forskare på SLU Alnarp.

10:30-10:45 Kaffe

10:45-11:00 Frågestund

11:00- 12:00 Foder i odlingslandskapet: Utmaningar i odlingslandskapet. Hur man skapar viktiga livsmiljöer i odlingslandskapet. Tom Espgård, lantbrukskonsulent, Länsstyrelsen Skåne. Foder i skogen: Fodersituationen, foderskapande åtgärder i produktionsskogen och hur man kan kvantifiera fodermängden. Annika Felton, forskare på SLU Alnarp

12:00-12:20 Frågestund

12:20-13:00 LUNCH

13:00-15:00 Exkursion i omgivningarna. Vi diskuterar förutsättningarna för foderskapande åtgärder och tittar på spår efter klövvilt i landskapet.

Målgrupp
Det här dialogmötet vänder sig till personer verksamma inom skog, lantbruk och jakt.
Kostnad Dialogmötet är gratis men var och en betalar sin egen lunch till självkostnadspris.

Adress

Skedhults säteri, 575 96 Eksjö

Anmälan
Anmäl dig här senaste den 3 maj!
Ange namn, organisation och kontaktuppgifter. Meddela också eventuella allergier eller om du är vegetarian.

Om projektet
Vild & Bortskämd är ett samarbetsprojekt som vill öka kunskapen om och intresset för foderskapande åtgärder för klövvilt i skogs- och jordbrukslandskapet. I projektet ingår Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, Naturskyddsföreningen Skåne, LRF, Svenska Jägareförbundet, SLU Alnarp och markägare. Vild & Bortskämd finansieras av landsbygdsprogrammet.

Följ gärna Vild & Bortskämds Facebook