Naturnatten i Skrylle är inställd

Flera kretsar har i sina program samarrangemang under Naturnatten med aktiviteter i Skrylle. Detta är INSTÄLLT, oavsett vad ni ser i andra medier.