Nominera till Biologiska mångfaldens pris 2021

Nu är det dags att nominera till Biologiska mångfaldens pris! Alla som gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk mångfald i Skåne kan nomineras. Pristagaren utses av en jury tillsatt av representanter från Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Nomineringar kan göras när som helst under året och inkomna förslag kvarstår och tas upp till beaktande även följande år.

Med priset vill vi sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald hos allmänheten. Målsättningen med priset är att uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biologisk mångfald i Skåne. Nomineringar kan göras av privatpersoner och av organisationer.

Priset 2021 delas ut på konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2021 den 20-21 november och vem pristagaren blir meddelas först där och då.

Tidigare pristagare
2009: Sven Hernborg
2010: Patrik Olofsson
2011: Håkan Hallander
2013: Eva Jansson och Jens Weibull
2015: Mikael Kristersson, Skanör
2017: Charlotte Wigermo, Kristianstad
2019: Per Modig

Kontakt och nomineringar
Skicka dina frågor och nomineringar med motivering till Naturskyddsföreningen i Skåne: Magnus Billqvist