Inför gratis vaccination mot fästingsmittan för barn

Naturskyddsföreningen i Skåne, Scouterna södra Sverige och Skånes Orienteringsförbund för tillsammans i ett öppet brev fram önskemål om att skydd mot den fästingburna smittan TBE ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för alla skånska barn. Skälet är att fallen av TBE i Skåne ökar och lär fortsatt göra så framöver, samtidigt som det kan kosta flera tusen kronor per familj att vaccinera sig. Hotet av TBE gör att allt fler människor drar sig för att vistas ute, vilket motverkar Region Skånes mål att skapa bättre förutsättningar för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet i det skånska natur- och kulturlandskapet och att naturen i Skåne ska vara attraktiv och besöksnäringen ska utvecklas.

De undertecknande organisationerna är tre av de största i Skåne som erbjuder verksamhet för barn i naturen och det är viktigt att hälsofrämjande aktiviteter kan genomföras utan att barnen riskerar att drabbas av en så allvarlig sjukdom som TBE. För oss – och alla andra – som gärna vistas i naturen för att exempelvis plocka svamp, orientera, motionera, studera vilda djur och växter eller bara koppla av bidrar detta till en ökande oro.

Läs mer i det öppna brev nedan:

————————

Öppet brev till Regionfullmäktige Skåne

Inför gratis vaccination mot fästingsmittan TBE för barn i Skåne
 

Vi, tre ideella föreningar som bedriver friluftsverksamhet i Skåne, vänder oss till Regionfullmäktige med önskemål om att vaccination mot fästingburen hjärninflammation, TBE, ska vara gratis i åldrarna 3 till 19 år.

Region Skåne ska skapa bättre förutsättningar för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet i det skånska natur- och kulturlandskapet. Naturen i Skåne ska vara attraktiv och besöksnäringen ska utvecklas. Skåne ska stärkas som friluftsdestination och skapa mervärde för skånska företag (https://utveckling.skane.se/). Förutsättningarna för allt detta hotas av ökande antal fall av TBE i Skåne.

Under mitten av 1990-talet smittades ungefär 50 personer per år i Sverige, men de två senaste somrarna har nästan 400 personer per år insjuknat i TBE. De första TBE-fallen i Skåne upptäcktes för minst 15 år sedan och till och med 2018 finns ca 100 kända fall inom ett antal riskområden. Antalet fall visar på en ökande tendens och med pågående klimatförändringar kan denna trend förväntas fortsätta.

För oss som gärna vistas i naturen för att exempelvis plocka svamp, orientera, motionera, studera vilda djur och växter eller bara koppla av bidrar detta till en ökande oro. Våra organisationer erbjuder verksamhet för barn och det är viktigt för oss att våra hälsofrämjande aktiviteter kan genomföras utan att barnen riskerar att drabbas av en så allvarlig sjukdom som TBE.

Ungefär var tredje person som smittas av TBE blir så dålig att sjukhusvård krävs och nästan hälften av de drabbade får bestående men. Det finns idag inget botemedel mot TBE och vården kan bara erbjuda symtomlindring för den som blivit sjuk. Däremot är det möjligt att vaccinera sig mot sjukdomen. Idag kostar första årets vaccination för en tvåbarnsfamilj i storleksordningen 4 500 kr.

Vi vill att alla barn, oavsett antal syskon och föräldrarnas ekonomiska situation, ska kunna delta i vår verksamhet utan oro för att smittas av TBE. Vi önskar därför att Region Skåne följer det goda exempel Region Sörmland utgör. I Sörmland är vaccination mot TBE av barn och unga mellan 3 och 19 år gratis.

Vänligen,

Linda Birkedal

Ordförande, Naturskyddsföreningen i Skåne

Johan Möller

Utvecklingschef södra Sverige, Scouterna

Anne Udd

Ordförande, Skånes Orienteringsförbund

Kontakt