Biologisk mångfald i Skåne 16-17 nov

Foto: Rolf Harbom

Nu har anmälan öppnat till den femte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne den 16-17 november. Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Målsättningen för årets konferens är en övergripande koppling till hur klimatförändringar och invasiva arter påverkar skånsk flora och fauna.

Årets föreläsare är specialiserade på klimatförändringar och/eller invasiva arter och kommer bl a från Statens veterinärmedicinska anstalt, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Helsingborg stad, Svensk dagfjärilsövervakning m fl. Några av föredragen: ”Bekämpning av invasiva växter”, ”Solitärbin”, ”Vilda bins föda när deras livsmiljöer förändras”, ”Stickmyggor ur klimatsynpunkt och som invasiva arter”, ”Förändringar i svensk/skånsk fågelfauna baserat på klimatförändringar” samt ”Framtidsspaning: användningen av e-DNA”.

DATUM: 16-17 november
PLATS: Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen 15, Tyringe

>>TILL ANMÄLAN OCH MER INFO

Konferensen har 150 platser som det är först till kvarn till. Det finns med andra ord inget slutdatum för anmälan men vill du förvissa dig om att få plats rekommenderar vi anmälan fortast möjligt, då de flesta av de föregående konferenserna blivit slutsålda.