Bekämpning av invasiva arter

Linda Hellberg, naturvårdare

Den 16-17 november är det dags för den femte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne! Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Målsättningen för årets konferens är en övergripande koppling till hur klimatförändringar och invasiva arter påverkar skånsk flora och fauna. En av våra föreläsare är Linda Hellberg, naturvårdare i Helsingborg stad, som har utvärderat effektiviteten i ett antal metoder för bekämpning av de invasiva arterna parkslide och jätteloka.

I stora drag, vad kommer din föreläsning att handla om?
I min föreläsning kommer jag att ge ett lite bredare kommunperspektiv på frågan om bekämpning av invasiva arter. Vilka arter har vi i Helsingborg prioriterat och hur mycket skattepengar går åt till att bekämpa invasiva arter? Jag kommer också att fördjupa mig i hur vi testat och följt upp ett antal metoder för bekämpning av parkslide och jätteloka. Det har skett inom ramen för ett LONA-projekt och resultaten efter tre års bekämpning genom olika giftfria metoder kommer att presenteras. Försöken visar tydligt vilka metoder som fungerar och vilka som inte gjort det.

Vad är dina tips om man har drabbats av invasiva arter på sin tomt?
Vänta inte för länge, en tidig insats innan problemet hunnit bli för stort är viktigt. Ha också en långsiktig strategi och vara beredd på att få kämpa på under några års tid. Ge inte upp, din insats är viktig! Om du har parkslide på din tomt rekommenderar jag inte att gräva, det riskerar bara att sprida arten och skapa större problem.

>> Här kan du läsa mer om konferensen, föreläsarna och se programmet​