SM i fågelholk – skicka bidrag senast 6 mars!

SM i Fågelholk

Fyra av finalistbidragen från SM i fågelholk 2019 (bidragen kom från Nättrabyskolan, Kvinnebyskolan och Västra Skolan i Falun)

Tävla om fina priser och bidra till konkret naturnytta! 
Nu bjuder vi in alla grundskole- och gymnasieklasser till SM i fågelholk 2020! Låt eleverna använda sin kreativitet och sina kunskaper om hur fåglar trivs att bo för att designa och snickra ihop holkar att sätta upp i naturen. Samtidigt är ni med och tävlar om de ärofyllda priserna brons-, silver- och guldholken. Ett särskilt pris kommer också att delas ut till en klass som har gjort stor nytta för fåglarna. Finalen i SM i fågelholk 2020 äger rum på mässan Nordiska Trädgårdar den 26-29:e mars.

Fåglarna har bostadsbrist
Det är ont om gamla och murkna hålträd som är lämpliga för fåglar att bygga bo i. Det beror bland annat på att skogsbruket tar bort lövträd och inte låter träd bli gamla. Genom att snickra och sätta upp fågelholkar kan alla göra en insats för att gynna fåglar. Det är dessutom roligt att följa fåglarnas bestyr och en oförglömlig naturupplevelse. Vår målsättning är att tävlingen ska ge fler bohål åt fåglarna och naturupplevelser till deltagarna.

Tävlingsbidrag ska skickas in digitalt senast 6:e mars
Varje deltagande klass tävlar med en eller flera fågelholkar. Fyll i blanketten och bifoga tydliga fotografier på de färdiga holkarna senast 6:e mars. Juryn väljer ut holkarna som går till final och dessa holkar skickas därefter in från skolorna. >> Anmäl dig här 

Regler för tävlingsholkar

  • Fågelholken ska byggas så att fåglar kan bo i den och ska tåla väder och vind (och ev. frakt via posten).
  • Den ska byggas i trä och ha ett ingångshål som är minst 28 mm i diameter.
  • Det ska vara tillräckligt med utrymme inuti holken för fågelungarna, minst 9 x 9 cm botten och minst 18 cm invändig höjd.
  • Det är fritt att måla och dekorera holken och vi uppmanar till att i första hand använda naturmaterial och miljömärkta färger.

Juryn kommer att uppmuntra humor, fantasi och unik design.

SM i fågelholk avgörs på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar
Nordiska Trädgårdar äger rum 26-29:e mars 2020 på Stockholmsmässan. Då röstar mässbesökarna på sin favorit bland finalisterna i SM i fågelholk och avgör vilka fågelholkar som vinner de ärofulla priserna: brons-, silver- och guld-holken! Det är även möjligt att rösta på webben.