Storkprojektet behöver din hjälp!

Storkar. Foto: Per-Erik Larsson

Foto: Per-Erik Larsson

Vi står inför en samhällskris som påverkar oss alla och som kräver stora anpassningar. En del av våra aktiviteter har fått ställas in under våren för att minska risken för smittspridning, däribland några av Storkprojektets guidningar. Dessa aktiviteter är en viktig inkomskälla för Storkprojektet och därför behöver projektet nu din hjälp extra mycket! Företag eller privatperson – se hur du kan stötta nedan.

Vill du göra en skånsk framtidsgärning?
Ge bort en riktigt värdefull gåva till dig själv eller till dina nära och kära! Det finns olika former av fadderskap, både för privatpersoner och företag:

Fadder för en stork
Du får din ”egen” stork som föds i frihet eller i hägn. Du får ett diplom med ditt namn och storkens ringnummer.
Pris: 1000 kr per år*

Fadder för två storkar/ett storkpar
Du får dina ”egna” storkar som flyger fritt eller lever i hägn. Du får ett diplom med ditt namn och storkarnas ringnummer.
Pris: 2000 kr per år*

Företagsfadder för en stork
Du får din ”egen” stork som föds i frihet eller i hägn. Du får ett diplom med ditt namn och storkens ringnummer.
Pris: 2 500 kr per år*

Företagsfadder för två storkar/ett storkpar
Du får dina ”egna” storkar som flyger fritt eller lever i hägn. Du får ett diplom med ditt namn och storkarnas ringnummer.
Pris: 5 000 kr per år*

*Summorna involverar kostnader för storkarnas mat och husrum, ringmärkning, etc. För att spara på miljön kan du få ditt diplom digitalt via e-post!

Bli fadder!
Sätt in summan på plusgiro 45 90 09 – 7 eller swisha till 123 290 49 44. Ange tydligt ditt namn, samt adress och e-postadress samt fadderns namn vid gåva. Vid inbetalningar inkomna efter den 1 november gäller fadderskapet för nästkommande år.

Ge en gåva!
Vi tar även tacksamt emot valfritt belopp som bidrag. Ange ”Bidrag Storkprojektet” och swisha till123 290 49 44.

Mer information eller frågor kring storkfadderskap?
Kontakta info@storkprojektet.se

Storkprojektets målsättning är en vild och flyttande storkstam. Projektet har pågått sedan 1989 och drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening. Vi föder upp och släpper ut storkpar och årsungar som ska bygga upp den vilda stammen. Vår ryggrad utgörs av ett stort antal volontärer. Vi behöver både frivilliga krafter och ekonomiska medel för att driva Storkprojektet och nå målet om en vild storkstam i Skåne.