Här hittar du de vilda bina!

Väddklint

Väddklinten besöks av stortapetserarbiet. Foto: Göran Holmström

Vilda bin finns överallt, i trädgården, i parkerna, i skogen, på ängen, överallt i landskapet. De är mycket vanligare än vi tror. Ändå är det många av oss som inte lägger märke till dem. Det kan bero på att många av dem är mycket små. Det kan också bero på att vi inte tror att de är bin.

Alla bin besöker blommor. Men olika arter har olika favoritblommor. Att leta efter bin handlar oftast om att leta efter blommor som bina gillar. Här tipsar biexperten Göran Holmström om fem blommor som bina tycker om samt tips på bostäder till vilda bin.

Binas fem favoritblommor

1. Sälg – blommar tidigt och lockar till sig flera bin som bara samlar pollen på just sälg eller andra arter av Salix. Sälgsandbi, videsandbi och vårsandbi är ofta vanliga, flodsandbiet är en sällsynthet som bara finns på ett par platser i Skåne, men som brukar vara talrikt där det förekommer.

2. Kirskål – börjar blomma första veckan i juni och lockar till sig en massa små bin, bland annat citronbin. I ett enda bestånd av kirskål kan man ofta hitta flera olika arter tillsammans. Men de är svåra att få syn på för de är verkligen små.

3. Käringtand – lockar till sig bland andra murarbin som framför allt finns i skogarna i norra Skåne. Hedmurarbi, lundmurarbi och backmurarbi ska man leta efter.

4. Väddklint – blommar från mitten av sommaren och förknippas framför allt med stortapetserarbiet som finns i sandområdena väster om Åhus. Det är ett jättetjusigt och sällsynt bi som brummar högljutt. Också andra tapetserarbin besöker väddklinten.

5. Höstfibbla – förknippar jag med hanar av smalbin som ofta är väldigt talrika och lätta att se i dessa gula blommor. Hanar av flera arter avsmalbin har väldigt långa antenner, riktigt läckra är de!

Erbjud bina en bostad i din trädgård
Du kan också locka in bina i din trädgård med rätt blommor eller genom att erbjuda dem en bostad.

Bihotell – har kommit på modet och är mycket uppskattade av många arter av vilda bin. Det enklaste är att ta en vanlig vedklabbe och borra en massa hål i den. Men tänk på att borra hål med olika diametrar, från 2 till 12 mm kan vara lagom.

Stjärnflocka – bör finnas i varje trädgård. Dess blommor lockar till sig små bin med kort tunga eftersom nektarn ligger ytligt och är lätt att nå. Citronbina kommer, men även andra småttingar.

Blåklocka – både liten och stor är trevliga att ha i trädgården. Flera arter av vilda bin tycker om att gömma sig eller sova i klockorna. Det lilla småsovarbiet är förtjusande, liksom det lite större storsovarbiet. Har du tur hittar du även blåklocksbiet i klockorna.

Kryddväxter – olika arter av Salvia, oregano, timjanarter och många fler lockar olika arter av vilda bin, och även olika arter av humlor. Om man har många olika kryddväxter kan man studera hur olika arter av bin och humlor väljer olika växter.

Bolltistel – bör man ha i sin trädgård av en speciell anledning, de besökande bina och humlorna är väldigt lätta att fotografera. Men också naturligtvis för att särskilt humlorna älskar dem.

Stjärnflocka

Stjärnflocka bör finnas i varje biälskares trädgård. Den lockar små bin med kort tunga, här en hona av gårdscitronbi. Foto: Göran Holmström

Tips: Vill du veta mer?
Här är de tio vanligaste solitära bina i skånska trädgårdar! >> Läs mer

Här är de sex vanligaste humlorna i Skåne >> Läs mer

Se skillnad på bin, getingar & flugor! >> Läs mer

Kika på Artdatabanken när du vill ta reda på vilket bi du hittat!

Om Göran Holmström
Den 24 juli 1997 satt Göran Holmström och väntade på förmiddagskaffet på altanen framför sommarstugan. I egenskap av naturinriktad journalist hade han studerat det mesta i naturen tidigare, men humlor hade han inte ägnat en tanke. Då föll hans blick på tre humlor som surrade runt i blommorna, och det slog honom att de såg helt olika ut. Sedan var det klippt: intresset var väckt, och snart gjorde han speciella humleutflykter i landskapet. Resultatet blev klart tio år senare: en charmig och faktaspäckad bok vars entusiasm omedelbart smittar även den mest okunnige läsaren. Boken ”Humlor – alla Sveriges arter. Så känner du igen dem i naturen – och i trädgården” beskriver Göran själv som en kärleksförklaring till humlorna.

Göran Holmström

Göran Holmström är journalist och har studerat humlor över hela Sverige och även nere i Europa.