Besök en jätte i sommar!

Även i Skåne finns det trädjättar att fascineras av, vilket kan förvåna de som tror att landskapet inga träd har. Naturskyddsföreningen i Skåne har under mer än 100 år dokumenterat hundratals träd, och 2003 gav vi ut boken ”Skånska Jätteträd”. Under 2014 och 2015 åkte vi ut till landskapets alla hörn och mätte, antecknade och fotograferade de allra största träden i Skåne igen. de flesta av de tio största träden i Skåne står enkelt till, medan andra är mer äventyrliga att nå. Du hittar allt om de tio största träden och mycket mer om skånska jätteträd här.