Boka in 20–21 november!

VArg

Vi planerar nu för den sjätte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne vilken går av stapeln i Tyringe. Vi hoppas kunna genomföra den som vanligt men tar höjd för att pandemin fortsatt begränsar detta. Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Vi återkommer framöver med program och i augusti kommer du att kunna anmäla dig.

Här hittar du några smakprov ur programmet:

– Bekämpning av invasiva arter i Skåne. Cajza Eriksson, Länsstyrelsen Skåne.

– Bin som en engagerande ingång i skolans undervisning. Marie Hannerstig, Naturskyddsföreningen.

– De fyra små: mård, iller, hermelin och vessla i Skåne. Tim Hofmeester, SLU.

– Det skånska pollineringsuppdraget. Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen Skåne.

– Hur man kan gynna vilda pollinatörer i infrastrukturmiljöer. Erik Öckinger, SLU.

– Operation Rädda Bina: Att gynna pollinatörer i tätort och trädgårdar. Jenny Ekman, Naturskyddsföreningen.

– Trender i humlors mångfald Maj Rundlöf, Lunds universitet.

– Vad är det för frömaterial som sprids och finns det risker med det? Cassandra Karlsson, Lunds Universitet/Lunds Botaniska Förening.

– Vargen i Skåne idag och i framtiden. David Börjesson, Länsstyrelsen Skåne.