Inställt vägprojekt bästa klimatarbetet

Det skriver Lunds Naturskyddsförenings ordförande Tomas Björnsson, en av årets miljöpristagare i Lunds kommun, i ett öppet brev från föreningen till kommunfullmäktiges medlemmar. Uppmaningen gäller beslutet att bygga ut E22. Detta beslut kommer att öka klimatutsläppen och därmed gå rakt emot de svenska klimatmålen, i ett läge där den globala uppvärmningen blir allt mer allvarlig och trafikarbetet i Sverige måste minska snarare än öka.

En utbyggnad som den planerade lär ses som en gigantisk felinvestering om bara ett eller två årtionden. Men spaden är ännu inte satt i jorden, så än är det inte för sent att ompröva beslutet, framhåller Lunds Naturskyddsförening i sitt brev till fullmäktige.

>> Läs brevet till Lunds kommunfullmäktige om vägprojekt och klimatarbete i praktiken här