Riktig julgran eller plastgran? Vad är bäst?

Foto: Naturskyddföreningen

Foto: Naturskyddsföreningen

Egentligen är det enkelt. Bästa valet av julgran är en riktig,  Krav-märkt gran. Både den vanliga granen, som ibland kallas rödgran, och kungsgran finns som Krav-märkta. Men att få tag i en ekologisk julgran är tyvärr svårare. Efterfrågan är större än utbudet och i dagsläget finns bara ett fåtal odlare av Krav-märkta granar.

Det sämsta valet för miljön är en plastgran, även om den används i flera år. Den totala miljöpåverkan – när man räknar in produktion, transporter samt mängden giftiga kemikalier vid nedbrytning och förbränning – blir störst med en plastgran.  Har du redan en plastgran? Behåll den då så länge som möjligt.

Hur är det med vilda granar?

Om du känner någon som äger skog, fråga om det finns något område, kanske vid en skogsvägkant, där det slagit upp många mindre granar som kommer att behöva gallras bort. Självklart måste du alltid ha markägarens tillåtelse för att ta en vildväxande gran. Om du själv äger skog har du förmodligen redan löst ditt  behov av julgran. Tänk på att du kan gynna den biologiska mångfalden genom att gallra bort mindre granar från lövrika skogar.

Bekämpningsmedel och transporter av granar

Om du inte kan få tag på en KRAV-gran eller känner någon markägare så är det bästa valet att köpa en vanlig rödgran (Picea abies). Fråga var den har odlats – ju närmare desto bättre. Kungsgran (Abies nordmannia) och andra ädelgranar är, så länge de inte är Krav-märkta, generellt sett sämre än rödgran, eftersom gödsel och bekämpningsmedel ofta används vid odlingen.

Så får du barren att sitta fast längre i din julgran 

Olika granar barrar olika mycket, men sköter du granen rätt kan du slippa högarna under julgranen. Här är några enkla och klassiska knep för att undvika en barrande julgran:

  • Ta inte in granen för snabbt. Låt granen vänja sig i ett garage, förråd eller liknande, så blir inte chocken över inomhustemperaturen lika stor och fler barr sitter kvar.
  • Granen måste ha vatten genast när den tas in! Fyll på så att den aldrig är utan vatten. Kolla ofta, särskilt i början.
  • Såga eller yxa ett snitt längst ner. Precis som med snittblommor så hjälper du granen att komma åt vattnet i julgransfoten. Har du inte själv verktygen, ägodela med en granne!

När julgranen dansas ut

Innan du slänger ut granen, fundera på om du inte vill slöjda lite? Granens grenar kan bli spagetti-slevar, en vant-tork eller kanske en väderpinne.

Vänd dig till din kommun för att ta reda på hur din julgran ska tas om hand efter julen. Bor du i hus och har möjlighet att elda upp din gran kan den bli till värme. Men, om kommunen samlar upp granar för att flisa och elda i värmeverket är detta oftast mer energieffektivt. Energin från en gran som eldas i värmeverk motsvarar el som räcker till att köra tre-fyra maskiner med tvätt. Dessutom släpper värmeverken ut betydligt mindre än om man eldar själv, eftersom de har rökgasrening.

Tack för att du vill göra ett bra val för miljön till julen!

FLER JULTIPS HITTAR DU HÄR:

>> 10 bästa knepen för en hållbar jul

>> 7 Miljövänliga klappar

Text: Naturskyddsföreningen