Storkprojektets program 2022

Storkens Vänner

Foto: Storkens Vänner

Här är något att se fram emot i vår: Storkprojektets program 2022! Storkprojektet har pågått sedan 1989 och drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening. Målsättningen är en vild och flyttande storkstam. Vi föder upp och släpper ut storkpar och årsungar som ska bygga upp den vilda stammen.

Projektets ryggrad utgörs av ett stort antal volontärer. Storkprojektet är helt beroende av frivilliga krafter och vore inte möjligt utan alla volontärer. Fantastiskt är att när vi räknar samman timmarna av frivilligt arbete blir det mer än 5000 timmar! Det motsvarar arbetstiden under ett år för 2,5 personer. Läs mer om att Storkprojektets volontärer här!

Storkprojektets främsta besökshägn är Fulltofta där de flesta guidningarna sker. På Storkprojektets hemsida hittar du eventuella ändringar i vårens program, såsom inställda event mm.

Program 2022

Fågelskådningens dag i Fulltofta Söndag 1 maj kl 13-15
Vid Fulltofta Storkhägn pågår ett spektakulärt skådespel med 25 häckande par på en och samma plats! Ta chansen att skåda den skånska fågeln på helt nära håll. Ungar har börjat kläckas, och är fortfarande svåra att se i boet. Hör berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet och återkomsten, projektets arbete och förstås den sensationella flyttningen. Vi har även ett anpassat storkprogram för barn.
Avgift: 100 kr för vuxna, barn under 15 år gratis (kontant eller swish-betalning)
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Storkhägnet i Fulltofta, Hörby.
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Nykläckta storkungar i Fulltofta Söndag 15 maj kl 13-15
Honan lägger ägg med 2 dagars mellanrum och lägger upp till 4-5 ägg/säsong, normalt 2-4 ägg. Storkparet börjar ruva först efter att andra ägget lagts. Ungar har kläckts och syns med sina stäckta uppsträckta halsar när föräldrarna reser sig. Hör berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet och återkomsten, projektets arbete och förstås den sensationella flyttningen. Vi har även ett anpassat storkprogram för barn.
Avgift: 100 kr för vuxna, barn under 15 år gratis (kontant eller swish-betalning)
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Storkhägnet i Fulltofta, Hörby.
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Ringmärkning av storkar i Fulltofta Söndag 5 juni kl 13.30
Häckningen hos storkarna börjar gå mot slutet och i bona trängs halvstora ungar. Ta chansen att på helt nära håll se en livs levande storkunge! Guidningen inleds med berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet och återkomsten, om projektets arbete och förstås om den spektakulära flyttningen. Avslutas med ringmärkning. Vi har även ett anpassat storkprogram för barn.
Avgift: 100 kr för vuxna, barn under 15 år gratis (kontant eller swish-betalning)
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Storkhägnet i Fulltofta, Hörby.
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Ringmärkning av storkar i Viby Lördag 11 juni kl 11.00
Vi samlas vid gårdsbutiken i Viby för information om storkprojektet och för att se årets storkungar i Viby bli ringmärkta.
Arrangör: Storkens Vänner, NÖ Skåne Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Samling: Gårdsbutiken i Viby
Kontaktperson: Christer Neideman christer.neideman@gmail.com eller Evert Valfridsson evertvalfridsson4@gmail.com

Storksläpp vid Hemmestorps Mölla Lördag 30 juli kl 13.00
Kom och se årets hägnuppfödda ungstorkar bli fria och ta till vingarna. Det är en magisk känsla när storkarna stiger till väders samtidigt. Storkprojektet informerar samt dukar fram kaffe och kakor. Storksläpp sker för att så många ungar som möjligt ska få chans till en första höstflytt. OBS! Infart och parkering endast från norr vid väg 11, följ skyltningen. Infart från söder avstängd.
Vi har även ett anpassat storkprogram för barn.
Kom i god tid.
Avgift: 100 kr för vuxna inkl kaffe, barn under 15 år gratis. (kontant eller swish-betalning)
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Hemmestorps Mölla, Veberöd
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Coronapandemin – så påverkas våra aktiviteter framöver
Vi står inför en samhällskris som påverkar oss alla och som kräver stora anpassningar. Storkprojektet följer rapporteringen om coronapandemin noga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På Storkprojektets hemsida hittar du eventuella ändringar i vårens program, såsom inställda event mm.

OBS! Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden. Vill du boka en guidning för större sällskap, kontakta paulwiberg@hotmail.com Mob: 070-52 82 660.