Trädgårdstips: 9 bivänliga blommor

Här tipsar vi om nio bivänliga växter som tillsammans blommar över hela säsongen! Med andra ord: satsar du på endast dessa få växter kommer du att ha många pollinerare från tidig vår inpå hösten.

Hundratals olika växter besöks i Sverige av bin och andra pollinatörer. Men vilka växter ska du satsa på? Det beror förstås på många faktorer, som var du bor i landet, vilken jordmån eller läge du har, hur stor trädgård som finns till förfogande, om du helst vill gynna specifika arter osv. Fundera på om du redan har växter i din trädgård som bin lockas till: när blommar de i så fall och hur länge? Komplettera i första hand det du redan har med annat som blommar under andra tider på året. Lokala skillnader och säsongsmässiga väderväxlingar gör att olika arter under åren blommar vid olika tillfällen. Därför har vi valt växter vars blomning säkert överlappar varandra, så att det ständigt finns något för insekterna att besöka.

TIPS / Lokala sorter är alltid att föredra. Byt med dina grannar eller ta fröer av det som växer där du bor!

1. Vårkrokus
Blommar i mars-maj, men kan börja blomma redan i februari och sluta i april. Mycket pollen, lite mindre nektar

Vårkrokus

2. Sälg
Blommar i april-maj, blommar dock allt oftare redan i mars. Mycket pollen, ganska mycket nektar.

3. Aubretia
Blommar i april-maj. Om den klipps ned efter blomningen kan det återkomma en andra blomning. Mycket av både nektar och pollen.

Aubretia

4. Maskros
Blommar åtminstone från maj, kan blomma även tidigare och sedan av och till under året. Mycket av både nektar och pollen.

Maskros

5. Stockros
Blommar i juni-okt. Mycket pollen, ganska mycket nektar.

Stockros

6. Gul fetknopp
Blommar i juni-aug. Mycket nektar, ganska mycket pollen.

Gul fetknopp

7. Kungsmynta
Blommar hela sommaren, in på hösten. Mycket nektar, mindre pollen.

8. Anisisop
Blommar i juni-okt. Mycket nektar, mindre pollen.

Anisisop

9. Ljung
Blommar i juli-augusti. Mycket nektar, ganska mycket pollen.

Ljung

Vill du ha fler tips på vad du kan göra för bina i din trädgård? Läs mer på hjalpbina.se