Tips: Utomhusutställning med bilder av Sveriges främsta naturfotografer

Apollofjäril

Apollofjäril. Foto: Torbjörn Arvidsson/N

Nu kommer utomhusutställningen ”Vinnare och förlorare i svensk natur” snart till Malmö. Bilderna, som ställs ut i storformat, visar 35 svenska djurarter. Från ”vinnare” som havsörn som gjort en stark comeback i svensk natur till ”förlorare” som apollofjäril som är på tillbakagång överallt utom på Gotland. Med utställningen vill Föreningen Naturfotograferna uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur. 

Fotograferna
Föreningen Naturfotograferna samlar Sveriges bästa naturfotografer, alla med ett uttalat natur- och miljöengagemang. Deltagande fotografer i utställningen inkluderar kända namn som Brutus Östling och Staffan Widstrand, nestorn Jan Grahn, 90 år fyllda, och en av föreningens yngsta medlemmar, Isabella Chowra.

MALMÖ / Mellan den 1 april och 9 maj 2022 kan du besöka utställningen på Gustaf Adolfs torg i Malmö. Invigningen sker den 1 april kl 15.00.

Utställningsfakta
Utställningen ställs ut på publika platser i Uppsala, Falun, Malmö, Jönköping och Luleå under hösten 2021 och våren och sommaren 2022. Utställningen belyses efter mörkrets utbrott och är öppen för allmänheten 24 timmar om dygnet. Ett pedagogiskt material följer med utställningen.

Stöd
Projektet Vinnare och förlorare i svensk natur har möjliggjorts tack vare bidrag från Postkodstiftelsen. För att ett projekt ska kunna få stöd av Postkodstiftelsen ska det vara kopplat till något av FN’s globala miljömål. Vinnare och förlorare i svensk natur är främst kopplat till målet ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

Mer information
Magnus Elander, projektledare hos Naturfotograferna, info@magnuselander.com, tel. 070-669 10 21

Brunbjörn Björnen i Sverige är en ovanlig framgångssaga. I andra länder kantas dess återkomst av hårda konflikter. Här har stammen kunnat växa till och sprida sig söderut utan större debatt. För hundra år sedan var björnen illa ute, hårt jagad både för nöjes skull och för att den sågs som hot mot fribetande tamdjur. Botten nåddes för hundra år sedan. Då fanns det kanske 130 björnar i Sverige. När den till slut fridlystes inledde björnen en enastående comeback. Idag har vi omkring 3 000 björnar i Sverige. Foto: Magnus Elander/N