Världsmiljödagen: 5 juni

Tillsammans för Öresund

På Världsmiljödagen – söndagen den 5 juni – vill vi uppmärksamma vårt fantastiska Öresund med en manifestation på båda sidor av sundet. Syftet är att lyfta fram Öresunds naturvärden såväl ovan som under ytan och hur vi i framtiden tillsammans kan skydda och utveckla Öresund.

Tillsammans med Naturum Öresund och Danmarks Naturfredningsforening bjuder vi in föreningar, organisationer, företag och allmänhet till att visa upp den unika marina miljö som förenar Sverige och Danmark och möjliggöra för människor att på olika sätt uppleva och lära sig mer om Öresund.

Läs mer om arrangemanget här

Den 5 juni – en speciell dag: Världsmiljödagen
Världsmiljödagen firas över hela världen den 5 juni varje år och instiftades under FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. I år är det 50-årsjubileum och Sverige är värd för firandet. Syftet med Världsmiljödagen är att öka kunskapen om och mobilisera handlingskraft kring aktuella miljöfrågor.

Läs mer på www.varldsmiljodagen2022.se