Utbildning: Bli Natursnoksledare

Natursnokarna

Har du upptäckarlust och gillar att vara ute med barn? Du behöver inte vara expert, biolog eller lärare för att bli Natursnoksledare hos oss. Natursnokarna är en del av Naturskyddsföreningens lokala kretsars verksamhet och finns över hela Sverige.

Utbildning för Natursnoksledare, Steg 1, 1-2 oktober.

Inom varje tema gör vi övningar, leker lekar och testar utrustning. Innehåll är bland annat:

  • Att lära oss om arter
  • Att samarbeta
  • Att göra upp eld
  • Att använda oss av alla sinnen ute i naturen
DATUM: Lördag och söndag 1-2 oktober, 2022
PLATS: Skrylle naturreservat, Lund. Samling vid Naturum. skrylle.se
KOSTNAD: 500kr. Material och kurslitteratur ingår i kostnaden. Som deltagare ordnar du ditt boende själv, men vi hjälper gärna till vid behov. Om du behöver hjälp uppge det i din anmälan.

Anmäl dig här: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/…/z1dids6w1wdv71s/

Tonvikt ligger på att få med sig många lekar/övningar som är lätta att göra med en egen grupp. På utbildningen får deltagarna hjälp, verktyg och material för att starta och driva en grupp samt planera och genomföra natursnoksträffar. Vi diskuterar hur vi skapar en bra grund för att leda en natursnoksgrupp.

Målgrupp och syfte:
Målgrupp är medlemmar i Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna (18 år fyllda) som vill starta eller redan leder natursnoksgrupp. Syftet är att inspirera och ge verktyg till deltagarna för att starta nya natursnoksgrupper eller att fortsätta driva natursnoksgrupper.
Utbildningen hålls av Sophie Tranborg, snokledare och snoklok i Skåne.

Läs mer om Natursnokarna: https://www.naturskyddsforeningen.se/natursno…/bli-ledare/
Eventet på facebook