Konferens: Biologisk Mångfald i Blekinge 12-13 nov

Välkommen till konferensen Biologisk Mångfald i Blekinge, den 12-13 november! En mötesplats för alla som är intresserade av situationen för den biologiska mångfalden i Blekinge, såväl i luft, på land som i vatten. Konferensen vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma.

I samarbete mellan olika organisationer och myndigheter arrangeras konferensen med preliminära tema som Kust och skärgård, Vattendrag och Eklandskapet.

Deltagandet är subventionerat av Naturskyddsföreningen och inkluderar allt från föredrag, utställningar, nätverkande och utbyte även på kvällstid, för de som så vill. Våra föreläsare kommer från myndigheter, ideella organisationer, högskola, universitet och markägarorganisationer.

Anmälan

Anmäl dig här via Studiefrämjandet senast den 30/10 för att säkra din plats!


KOSTNAD
En dag: 125 kr (lördag eller söndag inkl. fika och lunch).
Två dagar: 250 kr (både lördag och söndag inkl. fika och lunch).
Middag lördag kväll: 250 kr (middagen är vegetarisk och inga alkoholhaltiga drycker ingår).

PLATS
Konferensen äger rum på Campus Gräsvik, Blekinge Tekniska Högskolan i Karlskrona. Hitta hit!

PRELIMINÄRT PROGRAM

 • Svenska Dagfjärilsövervakningen: med fokus på Blekinge.
  LARS PETTERSON / Lunds universitet.
 • Blekinge arkipelag: ett av landets Biosfärområden.
  MATTIAS HOLMQUIST / Blekinge Arkipelag
 • Hur Naturskyddsföreningen arbetar med vattendrag.
  MIA SVEDÄNG / Sakkunnig Sötvatten, Naturskyddsföreningen.
 • Blekinges eklandskap: värden & restaurering inom projekt Life Bridging the gap.
  ANNIKA LYDÄNGE /Länsstyrelsen Blekinge.
 • Trees For Me: snabbväxande lövträd och biologisk mångfald.
  URBAN NILSSON / SLU.
 • Restaurering av Mieån och flodpärlmussla.
  Andreas Holmberg / Länsstyrelsen Blekinge.
 • Blekinges strandängar. Värden, utmaningar, skötsel, invasiva främmande arter.
  ÅKE WIDGREN /Länsstyrelsen Blekinge
 • Trollsländor längs rinnande vatten.
  MAGNUS BILLQVIST /SNF Skåne/Trollsländeföreningen
 • Två sällsynta groddjur: strandpadda och grönfläckig padda.
  PER NYSTRÖM / Ekoll, Docent i limnologi och doktorerade på signal- och flodkräftans effekter på damm- och sjöekosystem vid Lunds universitet.

Läs mer