Konferens: Biologisk Mångfald i Blekinge 12-13 nov

Välkommen till konferensen Biologisk Mångfald i Blekinge, den 12-13 november! En mötesplats för alla som är intresserade av situationen för den biologiska mångfalden i Blekinge, såväl i luft, på land som i vatten. Konferensen vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma.

I samarbete mellan olika organisationer och myndigheter arrangeras konferensen med Blekinges skogar, Kust & skärgård och Blekinges vattendrag som teman. Läs mer om konferensen här!

Anmälan

Anmäl dig här via Studiefrämjandet senast den 30/10 för att säkra din plats!

Deltagandet är subventionerat av Naturskyddsföreningen och inkluderar allt från föredrag, utställningar, nätverkande och utbyte även på kvällstid, för de som så vill. Våra föreläsare kommer från myndigheter, ideella organisationer, högskola, universitet och markägarorganisationer.


KOSTNAD
En dag: 125 kr (lördag eller söndag inkl. fika och lunch).
Två dagar: 250 kr (både lördag och söndag inkl. fika och lunch).
Middag lördag kväll: 250 kr (middagen är vegetarisk och inga alkoholhaltiga drycker ingår).

PLATS
Konferensen äger rum på Campus Gräsvik, Blekinge Tekniska Högskolan i Karlskrona. Hitta hit!

Läs mer