Föreläsning: Skogsbränder i ett varmare klimat

Skogsbrand

Stora skogsbränder blir allt vanligare världen över. Samhällen brinner ner, vi förlorar värdefulla skogar och ekosystem, och luften blir än mer förorenad. Lina Eklund, lektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap i Lund, talar i sin föreläsning om skogsbränder nu och i framtiden. Hur kommer skogsbränderna se ut i ett varmare klimat? Kan krig leda till fler bränder? Och vad kan vi göra för att lära oss leva med skogsbränder?

Datum: 1 mars kl 18-20
Plats: S:t Petri Kyrkogata 6, Lunds stadsbibliotek

Föreläsningen är en del i den föreläsningsserie om klimat- och miljöfrågor som anordnas av Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Lunds universitet. Föreläsningarna börjar kl 18 i stadsbibliotekets atrium och avslutas alltid med frågestund.

Obs! En föreläsning kan bli inställd pga sjukdom eller andra skäl, så titta för säkerhets skull på bibliotekets eller LNFs hemsida efter ev ändringar.

Arrangör: Lunds Naturskyddsförening
Kontakt: Ingela Björck, 
ingela.a.e.bjorck@gmail.com  / 0736-696 292