Föreläsning: Storkrikets natur & kultur

Storkens Vänner

Foto: Storkens Vänner

Biosfärområden är en term som FNs kulturorgan Unesco myntat för områden där naturen ska kunna brukas men ändå bevaras, och där man kan testa nya sätt att nå en hållbar utveckling. Sverige har sju biosfärområden, och ett åttonde planeras nu i Sjöbo och Lunds kommuner samt södra delen av Eslövs kommun. Verksamhetsledaren Anna-Karin Poussart berättar om området, som fått namnet Storkriket (tidigare Vombsjösänkan).

Datum: 8 mars kl 18-20

Plats: Lunds stadsbibliotek, S:t Petri Kyrkogata 6, Lund

Föreläsningen börjar kl 18 i stadsbibliotekets atrium och avslutas alltid med frågestund. Föreläsningen är en del i den föreläsningsserie om klimat- och miljöfrågor som anordnas av Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Lunds universitet.

Obs! En föreläsning kan bli inställd pga sjukdom eller andra skäl, så titta för säkerhets skull på bibliotekets eller Lund Naturskyddsförenings hemsida efter ev ändringar!

Kontaktperson: Ingela Björck / ingela.a.e.bjorck@gmail.com / 0736-696292