Helguflykter i Skåne

Foto: Torsten Steffert

Foto: Torsten Steffert

Här är ett urval av utflykter i Skånes natur som arrangeras av lokala naturskyddsföreningar i Skåne. Du behöver inte vara medlem för att delta, men får gärna bli.

6 maj / Fågelvandring i Uggelskogen / Perstorp
Häng med på en 1,5 kilometers promenad i Uggleskogen! Vi hoppas på att se och höra många fågelarter. Man behöver inte vara medlem i Naturskyddsföreningen för att följa med, men får gärna bli.
Datum: 6 maj kl 8-9.30
Plats: Samling vid Ugglebadets parkeringsplats kl 8.00. Badvägen 1, Perstorp.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Perstorp
Läs mer

7 maj / Mossor på Kjugekull
Torbjörn Tyler leder en exkursion till Kjugekull vid Ivösjön öster om Kristianstad och alla som vill följa med är varmt välkomna. Fokus kommer att vara på mossor, men en del vårblommor kommer vi säkert också att se och titta närmare på. Kjugekull är ett stort och naturskönt område med både fina utsikter och en intressant och varierad flora. Inventering av området för projekt Skånes mossor påbörjades under inventeringslägret lägret 2021 då 117 arter hittades, men sannolikt finns det mer att hitta så på söndag skall vi fortsätta utforskningen och komplettera artlistan. Området är ganska stort så räkna med upp till 5 km promenad i kuperad men annars relativt lättframkomlig terräng.
Datum: 7 maj kl 10.
Plats: Vi samlas för samåkning vid Kristianstads station kl. 10:00.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.
Läs mer

7 maj / Gökotta i Bongska marken / Skurup
Vi tar oss tillsammans från Skurup mot Bongska marken. Vi vandrar i hagarna och vid Skivarpsån och lyssnar efter gök och näktergal. Vid den här tiden bör även flertalet tättingar sjunga, som rödstjärt, svartvit flugsnappare och andra sångare. Med lite tur kan vi få se mindre hackspett och tranor. Längs ån finns tre anlagda våtmarker. Där spanar vi efter fåglar och lyssnar efter grodor. Ta med fika.
Datum: 7 maj kl 7-10
Plats: Samling vid Skurups torg för samåkning kl 7:00.

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Skurup
Kontakt: Richard Bergendahl, 0709 – 66 00 51
Läs mer