Ny ordförande: Bengt Jürs

Länsstämman är genomförd och vi har en ny ordförande! Ett stort tack till Naturskyddsföreningen i Örkelljunga som stod som värd. Det blev guidad tur med Pär Connelid vid fornåkrarna i Lärkesholm och intressant info om Lärkesholms gods av Björn Mauritzon och Maria Månsson Brink under fikapausen.

Avgående ordförande Linda Birkedal lämnar över ordförandeskapet till Bengt Jürs​. Tack Linda och övriga avgående förtroendevalda och välkommen Bengt och övriga nya!

Bengt Jürs är född och uppvuxen i Helsingborg. Gymnasietiden tillbringades på Olympiaskolan. Under ungdomsåren var han mycket aktiv i Helsingborgs fältbiologer och dess styrelse, har även varit distriktsinstruktör i Skånes Fältbiologer. Kort aktiv som förlagssekreterare i Fältbiologernas riksförening.

Bengt har tidigare varit styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Skåne, ledamot av riksföreningens valberedning samt andra miljöföreningar som exempelvis Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening. Han utbildade sig till biolog och lärare i Lund/Malmö och har en lärarkarriär som sträcker sig från 1983 till idag. Numera som en av de drivande på Miljöverkstaden i Helsingborg som är stadens satsning på att stödja skolornas miljöundervisning.

Sitter med i styrelsen för Miljöpartiet i Lund som ledamot. Specialintressen utanför det biologiska fältet är inte minst fotografi, musik och elektrifiering av samhället. Boende i Lund.

Vi återkommer med mer om stämman, information om nya styrelsen med mera.