Ny ordförande: Bengt Jürs

Länsstämman är genomförd och vi har en ny ordförande! Ett stort tack till Naturskyddsföreningen i Örkelljunga som stod som värd. Det blev guidad tur med Pär Connelid vid fornåkrarna i Lärkesholm och intressant info om Lärkesholms gods av Björn Mauritzon och Maria Månsson Brink under fikapausen. Avgående ordförande Linda Birkedal lämnar över ordförandeskapet till Bengt Jürs​. Tack Linda och övriga avgående förtroendevalda och välkommen Bengt och övriga nya!

Bengt Jürs är född och uppvuxen i Helsingborg. Gymnasietiden tillbringades på Olympiaskolan. Under ungdomsåren var han mycket aktiv i Helsingborgs fältbiologer och dess styrelse, har även varit distriktsinstruktör i Skånes Fältbiologer. Kort aktiv som förlagssekreterare i Fältbiologernas riksförening.

Bengt har tidigare varit styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Skåne, ledamot av riksföreningens valberedning samt andra miljöföreningar som exempelvis Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening. Han utbildade sig till biolog och lärare i Lund/Malmö och har en lärarkarriär som sträcker sig från 1983 till idag. Numera som en av de drivande på Miljöverkstaden i Helsingborg som är stadens satsning på att stödja skolornas miljöundervisning.

Sitter med i styrelsen för Miljöpartiet i Lund som ledamot. Specialintressen utanför det biologiska fältet är inte minst fotografi, musik och elektrifiering av samhället. Boende i Lund.

5 frågor till vår nya ordförande!

1. Berätta om vad du brinner lite extra för?
Brinner för? lite extra! Elektrifieringen av vårt samhälle som skall ge oss ett stopp för utsläpp av drivhusgaser. Detta ger oss i sin tur en möjlighet för att bevara den biologiska mångfalden. Så måste det vara, det är inte bara en sak som måste göras samtidigt, brinna bör man annars dör man typ.

2. Vad fick dig att börja intressera dig för natur och miljö?
Då var jag liten och satt på komposthögen på vår tomt i Ramlösa och kollade på alla de små krypen som fanns där och de små krypen tittar jag fortfarande på – det finns hur mycket som hellst att lära av en kompost.

3. Hur tänker du att Naturskyddsföreningen i Skåne kan bidra till att engagera fler människor att agera för en hållbar framtid?
Vi måste engagera fler för en hållbar framtid. Hur? är väl frågan. Men jag tror att vi skall gå fram med ett med lösningar samtidigt som vi belyser problemen. Kort sagt visa att framtiden är ljus bara vi väljer rätt väg. Innerst inne tror jag att alla vill välja en bra framtid för sig, sina barn och barnbarn. Lite som Greta, välj oss vi väljer kunskapen.

4. Har du något tips på hur man kan engagera sig ideellt i föreningen?
Ställ dig frågan vad kan jag göra nu? Det kan vara allt från att delta till att leda olika aktiviteter. Fundera ut något nytt som en förening med 200 000 medlemmar kan göra. Ställ om din trägård till biologisk mångfald. Gör det som passar dig men gör något som du vill ha gjort – för livet.

5. Till sist, vilken är din favoritplats i Skånes natur?
Favoritplatser bär man inom sig – det är upplevelser. Återkommer till komposten att upptäcka mirakler i det lilla, hela tiden upptäcka nytt ute i naturen och tänk det tar aldrig slut – hur gammal man än blir. Bara man tillåter sig att se.