Storksläpp vid Hemmestorps Mölla

Storksläpp. Foto: Sven Persson / N

Storksläpp. Foto: Sven Persson / N

Kom och se årets hägnuppfödda ungstorkar bli fria och ta till vingarna!
Det är en magisk känsla när en stor mängd storkar stiger till väders samtidigt. Storkprojektet informerar samt dukar fram kaffe och kakor. Storksläpp sker för att så många ungar som möjligt ska få chans till en första höstflytt. OBS Infart och parkering endast från norr vid väg 11, följ skyltningen. Infart från söder avstängd. Vi har även ett anpassat storkprogram för barn. Kom i god tid. Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden.

Datum: 29 juli kl 13-15.

Avgift: 120 kr för vuxna inkl kaffe (betalning kontant eller Swish). Barn under 15 år gratis

Arrangör: Storkprojektet. Läs mer om Storkprojektet här

Samling: Hemmestorps Mölla, Veberöd. Hitta hit

Kontakt: Paul Wiberg / paulwiberg@hotmail.com / 070-52 82 660

Om hägnet Hemmestorps Mölla
Hägnet vid Hemmestorps Mölla byggdes 1991 och utökades 2001. Det ligger i naturreservatet Klingavälsåns dalgång. Det var i det området storkarna höll sig kvar längst innan storken utrotades. På Hemmestorps Mölla häckade storkar på 1890-talet. Hägnet används som avels- och parbildningshägn. Många fria storkpar häckar på gården och hägntaket. När hägnet uppfördes hade Hemmestorps Mölla ägts av samma släkt sedan början av 1700-talet! Marken hade skötts på ett sätt som gynnade våtmarksfloran och -faunan. Den nionde och siste ägaren blev Tage Jönsson och han saknade arvingar. Före sin död sålde han därför fastigheten till Naturvårdsverket för att markskötseln skulle fortsätta på det sätt han önskade. Hitta hit

 

Storksläpp. Foto: Sven Persson / N

Foto: Sven Persson / N