Föreläsning: Värdet av varannan vild

Våra inhemska växter är ovärderliga när vi vill gynna den lokala biologiska mångfalden. Varför är det så och hur kan det inspirera oss när vi själva väljer växter?

Innehåll
Stina Linder, Landskapsarkitekt på konsultföretaget Ekologigruppen i Lund, berättar om växtval, konkreta tips och utformning som gynnar många och är möjliga i trädgård och stadsmiljö. Förhoppningen är att motivera oss alla att lite mer tänka ”varannan vild” när vi gör våra växtval framöver. Tillsammans kan vi göra skillnad för artrikedomen nära oss.

Föreläsningen pågår i cirka 45 minuter och avslutas med frågestund.

Arrangör
Naturskyddsföreningen i Tomelilla och Studiefrämjandet

Välkomna!