Panelsamtal: Ta dig ur klimatpassiviteten – Hoppfulla handlingar för klimatet

 
Onsdag 21 februari 18:00 – 19:30
Längtar du efter att känna klimathopp? Välkommen att lyssna på detta panelsamtal med inspirerande personer som kommer ge oss olika perspektiv på hur vi faktiskt kan påverka klimatarbetet.
Moderator för samtalet är Ida Isaksson, miljövetare och vice ordförande för Naturskyddsföreningen i Malmö.

Paneldeltagare
Torill Kornfeldt är en vetenskapsjournalist och författare som fokuserar på hur forskning påverkar vårt samhälle och vår framtid. Hennes två böcker, Mammutens återkomst och Människan i Provröret, är översatta till nio språk. Torill hörs också i podden P3 Dystopia.
Emanuel Toft är samordnare för Malmö stads klimatanpassningsarbete och koordinerar arbetet mellan förvaltningarna i staden för att nå målen i Miljöprogram för Malmö stad 2021 – 2030. Klimatanpassning handlar om att förbereda samhället och den fysiska infrastrukturen för de utmaningar ett förändrat klimat innebär. Exempelvis skyfall, havsnivåhöjningar, torka och dödliga värmeböljor.Gerda Nilsson, trebarnsmamma och yrkesverksam psykolog som är aktiv inom den snabbt växande rörelsen Rebellmammorna. Med utgångspunkt i klimatpsykologisk kunskap verkar hon för ökat engagemang i klimatfrågan.

Matthias Lehner är biträdande lektor på Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet. Han forskar om hållbar konsumtion. Just nu ingår han bland annat i ett stort europeiskt forskningsprogram om att anpassa livsstilar till en 1.5 graders framtid.

Plats: Samtalet äger rum i Slotten på Malmö Stadsbibliotek kl 18 – 19.30. Se till att komma i god tid för att säkra en plats!
Länk till evenemanget på facebook