9 bivänliga blommor

Krokus

Krokus

Här tipsar vi om nio växter som tillsammans blommar över hela säsongen! Med andra ord: satsar du på endast dessa få växter kommer du att ha många pollinerare från tidig vår inpå hösten.

Hundratals olika växter besöks i Sverige av bin och andra pollinatörer. Men vilka växter ska du satsa på? Det beror förstås på många faktorer, som var du bor i landet, vilken jordmån eller läge du har, hur stor trädgård som finns till förfogande, om du helst vill gynna specifika arter osv. Fundera på om du redan har växter i din trädgård som bin lockas till: när blommar de i så fall och hur länge? Komplettera i första hand det du redan har med annat som blommar under andra tider på året. Lokala skillnader och säsongsmässiga väderväxlingar gör att olika arter under åren blommar vid olika tillfällen. Därför har vi valt växter vars blomning säkert överlappar varandra, så att det ständigt finns något för insekterna att besöka.

Se alla 9 blommorna här på vår sida hjalpbina.se

Anisisop

Anisisop – Blommar i juni-okt. Mycket nektar och inte så mycket pollen.