Föreläsning: Håkan Wallander – Under Olivträdet

Håkan Wallander. Foto: Miriam Preis

I sin bok Under olivträdet – Om våra hungriga jordar från Toscana till Skåne utgår Håkan från den lilla medeltida byn Chianni i Toscana där olivodlingarna har försörjt invånarna i flera hundra år. Varje höst reser Håkan Wallander och hans vänner dit för att plocka oliver och sköta om de vackra träden. Lokala experter lär dem hur träden traditionellt ska beskäras och gödslas, men som jordforskare kan Håkan Wallander också införa modern kunskap om hur den biologiska mångfalden kan förstärkas och odlingarna göras mer klimatsmarta.

Datum: 2 april kl 18-19
Plats: Regeringsgatan 13, 261 36 Landskrona
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Landskrona, Landskrona stadsbibiliotek.
Obs! Föranmälan till: biblioteketvuxen.program@landskrona.se

Håkan Wallander är professor i markbiologi och miljövetenskap och forskar på ektomykorrhiza, svamp som lever i symbios med träd. I de flesta skogliga ekosystem producerar de flera hundra kilo mycel per hektar och år, vilket är betydelsefullt för trädens näringsupptag, men också för att kol och kväve ska stanna kvar i marken.

Hör Håkan Wallander som delar med sig av några av bokens höjdpunkter, och ger en djupare förståelse för hur den jord vi lever av behöver tas omhand för att fortsätta försörja oss på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer