Abullahagen

Till Abullahagen beger man sig om man vill fly undan staden utan att för den skull bege sig långt bort. Det är lättillgängligt, varierat och tätortsnära och nås enkelt från flera väderstreck. Stigar, broar, grillplatser, fågeltorn, parkeringsplatser och informationsskyltar finns till besökarens förfogande.

Abullahagen är ett ganska stort naturreservat nästan inne i Eslöv, eller åtminstone i utkanten av samhället. Det är varierat med allt från helt öppna betesmarker till delvis sluten skog. Flera våtmarker av olika typer finns också, som större vattenspeglar, grunda kärr och öppna diken.

I skogen i den västra delen hålls stigar öppna genom slåtter och här finns grillplatser och ett fågeltorn. Betesmarkerna är strövvänliga och inbjudande, särskilt under vår och sommar när det blommar vackert. Men det finns saker att se och uppleva här året om.

Naturvärden
Skyltar informerar om fågellivet och delar av detta kan ses fint från fågeltornet i den västra delen där man kan överblicka Långakärr. Där häckar doppingar och änder, rör- och sothöns, och tofsvipor och strandskator kan ses fint. En del rovfåglar kretsar över området och jagar över markerna året om.

Insektslivet är rikt, inte minst trollsländor finns det gott om här. Den läckert pastellfärgade blågröna mosaiksländan jagar och håller revir i skogen, medan den ännu större blå kejsartrollsländan ses ute över de öppna vattenytorna. Vanlig är också större sjötrollslända (bilden).

Den allra mest spännande delen av Abullahagen ligger alldeles öster om Långakärr och består av ett grunt kärr som under sommarhalvåret ofta torkar ut. Här finns flera arter orkidéer, sjöranunkel och trollsländor som gulfläckad ängstrollslända. I betesmarkerna runt kärret påträffas växter som gynnas av att det betas av kor och inte gödslas mer än genom kornas försorg. Här bland alla vackra blommor kan exempelvis darrgräs, backsippa, slåttergubbe och den allt mer sällsynta klasefibblan ses.

Besökstips
Abullahagen är värt besök året om. I trakten finns andra smultronställen, vill du testa något av det mer äventyrliga så ge dig ut på närbelägna Stavröds mosse.

Vägbeskrivning
Se här för karta och/eller flygbild. Angöringsplatser finns på flera sidor av reservatet, där också skyltar och annan information finns. Med cykel eller till fots kan man gå in västerifrån, med bil ankommer man nog bäst från nordost, längs Lundavägen, där det också finns parkering.

Tänk på
Ta med skräp och rester om du grillar, soptunnor finns på några ställen på området. En del spänger och broar kan vara hala i blöt väderlek. Ger du dig ut i betesmarkerna så rekommenderas ordentliga skor då det är ganska stenigt. Tänk på och respektera betesdjuren.

Området är naturreservat, se vilka eventuella förpliktelser detta innebär på skyltarna.

Källor/läs mer
Länsstyrelsen
Eslövs kommun

eslov