Stavröds mosse

”Bara femton minuter från Eslöv”, som Östen Warnerbring sjöng, (om man joggar eller cyklar långsamt) ligger denna mosse, som tyvärr är en skugga av sitt forna jag. Det är ändå fantastiskt att det finns sådana undangömda och bortglömda pärlor mitt ute i fullåkersbygden. Om man förtränger planen från Eslövs flygplats och trafiken på väg 17 en bit bort är det riktigt rofyllt, och det finns mycket att se här.

Stavröds mosse var förr en sjö och fram tills för några decennier sedan fanns det fortfarande öppna vattenytor. Mossen har efterhand dikats ut och utgör idag mer ett grunt kärr som åtminstone heta somrar helt torkar ut. Hit tar sig den som söker ett avbrott från det monotona åkerlandskapet och den som söker lite av ett äventyr. För den som tar sig genom den bitvis snärjiga skogen runt mossen väntar rara växter, stora djur och spännande småkryp.

Naturvärden

Skogsknipprot i randskogen till mossen.

På den tiden då mossen var en sjö häckade här flera arter doppingar och det fanns till och med en skrattmåskoloni, något som idag är allt annat än vanligt. Fåglar finns det fortfarande, även om sjöfåglarna idag endast kommer på besök när det finns vatten. Det är dock inte fåglarna som idag är det mest intressanta med Stavröds mosse, även om den observante kan se förbiflygande eller jagande havsörnar, höra hackspettar eller stöta upp beckasiner på mossplanet. Istället är det växter, som skogsknipprot och springkorn, som går att finna i ”strandskogen”, och olika insekter.


Här finns den stora och grönglänsande myskbocken: leta efter den i sälgar i öppna delar eller på älggräs på mossen. Den allt sällsyntare men ack så vackra gulfläckade ängstrollsländan hittas ute på mossen, där hannarna håller hov mellan tuvor. Den stora och fina fjärilen sorgmantel fladdrar runt och med lite tur kan du finna getingspindel. Denna spindel är en relativ nykomling i landet (första fyndet 1989) och hittas enklast genom att leta efter honorna. Dessa sitter helt öppet i sina nät vilka spinns mellan tuvor eller liknande, och då hon är tecknad i svart och gult och är ganska stor är det svårt att ta miste. En ännu senare nykomling i vår fauna är klarblå mosaikslända, som fortfarande är mycket sällsynt och sågs första gången i Sverige så sent som 2010. I augusti 2020 sågs den här, så håll utkik efter denna blågnistrande, stora trollslända ute på mossen.

Dovhjort och rådjur förefaller vara vanliga, och vildsvin ser man mycket spår av. Det finns säkert ännu mer att upptäcka, allt nämnt ovan sågs under blott ett besök.

Getingspindel i sitt nät mellan två tuvor ute på mossen.

Besökstips

Det finns fler områden i närheten som kan vara värda besök. Abullahagen i Eslöv exempelvis, eller flera platser kring närbelägna Ringsjön, som Bosjökloster.

Vägbeskrivning
Stavröds mosse ligger mellan Eslöv och Kungshult, intill Kastberga. Se länk till karta här. Det finns inga leder eller stigar, så räkna med obanad terräng. Viltväxlar av hjort och svin går att följa på flera platser. För att nå ut till själva mossplanet måste man ta sig genom en rand av skog. Enligt uppgift ska bästa vägen in till mossen vara från en markväg i öster, kanske kan man där också parkera. Annars går det cykelväg nästan hela vägen från Eslöv, och hållplats för regionbuss 474 finns vid St Kastberga, ute vid väg 17, alldeles intill.

Tänk på

Det kan nog vara blött under vår och vinter, men under sommaren behövs egentligen inte stövlar. Åtminstone inte för att hålla vätan ute, men en del tistlar och nässlor hjälper förstås stövlar mot ändå.

Text & bild: Magnus Billqvist, augusti 2020.

Klarblå mosaikslända som patrullerar över Stavröds mosse.