Att skriva om skånsk natur

I den mall man får när man meddelar att man vill skriva om något område är det detta man ska fylla på med/tänka på.

Ingress/inledning
Här ska en lockande, målande och beskrivande text på några få meningar in.

Beskrivning av naturvärden/sevärt
Varför ska jag besöka just detta område? Vilka spännande arter finns det här? Vilka fina naturtyper? Utsikter? Spännande historia? Sägner/myter om platsen?

Besökstips
Var finns det som är spännande, sevärt, vackert utöver ovanstående? Hur hittar jag fågeltornet? När på året ska jag helst besöka platsen? Finns det ett bra fik i närheten? Minnesstenar? Gravplatser? Lokalproducerad glass?

Vägbeskrivning
Hur hittar jag dit? Närmaste buss/tåg? Parkeringsplats/angöringsplats? Länk till karta (t ex eniro, hitta, google).

Tänk på/notera
Finns det något särskilt man bör tänka på? Beträdnadsförbud? Känsliga arter? Arg tjur? Finns det toaletter? Anpassat för rörelsehindrade? Är det ett reservat?

Man kan också länka till eventuella källor och hemsidor för mer information. Har man bilder man vill bidra med kan man ange det i mallen men de måste skickas separat. Har man inte bilder löser vi det på annat vis.

Här hittar du några exempel på hur det kan se ut
Dalby Söderskog
Grundsjön
Skrylle

Tillbaks till listan över områden.

Foto: Magnus Billqvist.