Riskfyllt arv efter Barsebäcksverket

Barsebäcksverket har lämnat flera olika typer av radioaktivt avfall efter sig. Risken är att ett alltför kortsiktigt tidsperspektiv kommer att innebära fara för människors hälsa och säkerhet. Naturskyddsföreningen i Skåne har därför ansökt om medlemskap i Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (MKG).  Tidigare i veckan beviljades medlemskap i föreningen. Sedan Barsebäcksverket stängdes har det mest riskabla avfallet, det […]

Läs mer