Rövarekulan

Rövarekulan är ett naturreservat i Höörs och Eslövs kommuner som bildades 1975. Naturreservatet följer Brååns dalgång i ca 2,5 kilometer. Mitt i reservatet ligger egentliga Rövarekulan som enligt sägnerna var ett tillhåll för rövare en gång i tiden. Senare blev det en dansbana och nöjesplats men idag är den en fridfull oas i det omgivande högexploaterande jordbrukslandskapet. Inom området finner man flera olika miljöer som betade ängsmarker, sumpskog, bokskog och rikkärr.

Bråån är djupt nerskuren i lerskiffern och de branta sluttningarna är ofta täckta av bokskog. Mitt i reservatet finns en mäkig stenvalvsbro över Bråån som härstammar från tiden när landsvägen gick genom dalgången.

På våren sprider sig den vanliga ramslöken sin karakteristiska doft. Här finns även vitskråp som i Sverige endast hittas i Skåne. Här i Rövarekulan finns det största beståndet av vitskråp. 1974 blev Rövarekulan känt när tistelsnylrot hittades här. Denna säregna art är en rödlistad parasit som bara finns på en handfull platser i Sverige. Arter som skogsbingel, vårärt, lundviol, skogsstarr, hålnunneört, häxört, skogsknipprot och kalknipprot finns också här. Inom reservatet har ca 400 olika arter av kärlväxter blivit noterade.

rovarekulan1 Även för fåglarna är dalgången en oas. Här finns sångare av olika slag, kungsfiskare, strömstare och forsärla förkommer.

På östra sidan av parkeringen finns rödlistade lavar som bokvårtlav, orange klotterlav, violettgrå porlav och stiftklotterlav.

Vägbeskrivning: På väg E22 finns en avtagsväg mot Löberöd som också är skyltad mot Rövarekulan i höjd med Rolsberga strax innan avtagsvägen mot Höör när man kommer söderifrån. Ca 2 kilometer längre fram finns en avtagsväg till vänster som leder ner till parkeringen nere i dalen. Härifrån utgår markerade leder som tar en runt till de olika delarna av dalen. Bussförbindelser finns till Rolsberga.

Referenser: Skånsk naturguide, Vägen till naturen i Skåne och Floran i Skåne.

rovarekulan