Rövarekulan


Rövarna som hade sitt tillhåll i kulan må vara en skröna, men låt det inte hindra dig från att besöka denna rogivande oas med exklusiv flora och fauna som trots sin litenhet bjuder på mycket stor variation. Rövarekulan besöker den som vill fika till ljudet av porlande vatten, vandra korta men dramatiska sträckor och uppleva vacker och varierad natur på en begränsad yta.

Naturvärden
Kulan är ett naturreservat i Höörs och Eslövs kommuner som bildades 1975. Reservatet följer Brååns dalgång i ca 2,5 kilometer. Inom området finner man flera olika miljöer som betade ängsmarker, sumpskog, bokskog och rikkärr. Bråån är djupt nerskuren i lerskiffern och de branta sluttningarna är mest täckta av bokskog. I ån finns öring, elritsa och sällsynta musslor.

rovarekulan1

Kärrnäva finns i ett fuktigt parti längs stigen från parkeringen.

På våren sprider den vanliga ramslöken sin karakteristiska doft. Här finns även vitskråp som i Sverige endast hittas i Skåne. 1974 blev Rövarekulan känt när tistelsnylrot hittades här. Denna säregna art är en rödlistad parasit som bara finns på en handfull platser i Sverige. Titta efter den där kåltistel, en hög gröngul tistel, växer. Kärrnäva är en annan av områdets celebriteter, både mycket sällsynt och vacker. Andra arter att hålla utkik efter är skogsbingel, vårärt, lundviol, skogsstarr, hålnunneört, häxört samt orkidéerna skogsknipprot och kal knipprot. Inom reservatet har ca 400(!) olika kärlväxter noterats.

Även för fåglarna är dalgången en oas. Här finns sångare av olika slag, kungsfiskare, strömstare och forsärla förekommer. På östra sidan av parkeringen finns rödlistade lavar som bokvårtlav, orange klotterlav, violettgrå porlav och stiftklotterlav. För den som är road av trollsländor är särskilt dammarna norr om och utanför reservatet givande. Se bara upp så du inte får med dig sjögull i håv eller stövlar. Denna extremt invasiva vattenväxt är ett stort hot mot såväl biologisk mångfald som friluftsliv. Läs mer om den här.

På våren täcks marken delvis helt av ramslök.

Besökstips
Rövarekulan är värd besök året om. Våren bjuder på praktfull blomning, på sommaren är det svalt även den varmaste dag, hösten är vackert färgad och vintern har sin charm den med. Stigar leder runt och genom området, såväl över ån nere i dalgången som upp mot ravinens kanter. Det finns grillplatser intill parkeringen och ett fikabord på den mäktiga stenvalvsbron över ån. Bron härstammar från tiden när landsvägen gick genom dalgången. (OBS bron är f n (sep 20) skadad så var varsam!)

Mitt i reservatet ligger egentliga Rövarekulan som enligt sägnerna var ett tillhåll för rövare en gång i tiden. Senare blev det en dansbana och nöjesplats men idag är den en fridfull oas i det omgivande högexploaterande jordbrukslandskapet.

Vägbeskrivning
På väg E22 finns en avtagsväg mot Löberöd som också är skyltad mot Rövarekulan i höjd med Rolsberga strax innan avtagsvägen mot Höör när man kommer söderifrån. Ca 2 kilometer längre fram finns en avtagsväg till vänster som leder ner till parkeringen nere i dalen. Härifrån utgår markerade leder som tar en runt till de olika delarna av dalen. Bussförbindelser finns till Rolsberga.

Tänk på/notera
Området är naturreservat. Se på områdets skyltar vad som gäller.
Stigarna på andra sidan bäcken från parkeringen sett kan vara hala i blött väglag.

Övrigt
Stigar och leder i området finns markerade på informationsskyltarna vid parkeringen.

Källor/läs mer
Skånsk naturguide, Vägen till naturen i Skåne, Naturvårdsprogram Höör, Floran i Skåne: Vegetation och utflyktsmål.

Fika på bron med fin vy över ån nedanför och längs med ravinen åt båda håll. OBSERVERA att bron f n har skador! (2020-09-13)

Text & bild Magnus Billqvist